Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kgssa.pl

Treść strony

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż złomu znajdującego się w Oddziale „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku biurowego przy ul. Krochmalnej 13J w Lublinie

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Remont elewacji trzech silosów cukru w Oddziale „Terminal Cukrowy” w Gdańsku Terminal Spedycyjny w lokalizacji Łapy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Remont odwodnienia i izolacji fundamentów pomieszczenia technicznego wieży operacyjnej przy silosach cukru w Oddziale „Terminal Cukrowy” w Gdańsku Terminal Spedycyjny w lokalizacji Łapy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na Remont wagi samochodowej 50 tonowej w Oddziale „Terminal Cukrowy” w Gdańsku Terminal Spedycyjny w lokalizacji Łapy

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie prac ziemnych polegających na zasypaniu i zniwelowaniu pięciu odcinków rowu ziemnego w miejscowości Michalów gmina Rachanie, woj. lubelskie.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. ogłasza pisemny konkurs ofert na zakup złomu znajdującego się w Oddziale „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie przy ul. Broniewskiego 23

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie „Remont przyziemia budynku Izby Pamięci Cukrownictwa w lokalizacji „Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.295.817.566 zł, NIP 956-10-40-510 zaprasz do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie „Remont przyziemia budynku Izby Pamięci Cukrownictwa w lokalizacji „Częstocice”  w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zaproszenie do składnia ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. specjalistycznych analiz laboratoryjnych cukru, melasu, wysłodków oraz środowiska produkcji w Oddziałach Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-51, BDO 000009141 zaprasza do składnia ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie dla Krajowej Grupy Spożywczej S.A. specjalistycznych analiz laboratoryjnych cukru, melasu, wysłodków oraz środowiska produkcji w Oddziałach Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu

Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, informuje o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar rozwoju Grupy Kapitałowej

Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, informuje o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar rozwoju Grupy Kapitałowej.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na kompleksowe wykonanie suszarni taśmowej wysłodków buraczanych w zakresie elektryki, sterowania i automatyki realizowanego w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A Cukrownia Krasnystaw w Siennicy Nadolnej.

Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-510, BDO 000009141, zaprasza   do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na kompleksowe wykonanie suszarni taśmowej wysłodków buraczanych w zakresie elektryki, sterowania i automatyki realizowanego w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A Cukrownia Krasnystaw w Siennicy Nadolnej.

Uzasadnienie podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z udziału w kapitale zakładowym przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym „Moldova Zahăr” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.) z siedzibą w Cupcini, w Republice Mołdawii oddania głosów za uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Administratorów Spółki.

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na budowę zbiornika wody do celów ppoż. o poj.476 m3” w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. lokalizacja Łapy

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758,00 zł, NIP 956-10-40-51 Zaprasza do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na budowę zbiornika wody do celów ppoż. o poj.476 m3” w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. lokalizacja Łapy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20637
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-22 17:05:49